/Files/images/ea806aa0b7.jpg

Серед основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, яка затверджена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013, є побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

Зміст виховання на 2019/2020 н.р. будується згідно «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом МОНмолодьспорту України від 31.10.2011 №1243, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 №641Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, розпорядженню КМУ від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказу МОН від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи», листа МОН України від 01.02.2018 №1/9-74 «Щодо застосування державної мови в освітній галузі», листа МОН України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству», листа МОН України від 26.06.2018 № 1/9-407 «Щодо недопущення політичної агітації у закладах освіти»,листа МОН України від 07.08.2018 №1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 30.07.2018 №136 «Про підготовку та організований початок 2018/2019 навчального року в закладах освіти системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста Харкова» та інших нормативних документів.

Мета виховної роботи: формування громадянина, патріота; інтелектуально-розвиненої, духовно й моральнозрілої особистості, готової протистояти викликам глобалізації життя.

Виховна проблема, над якою працює педагогічний колектив Харківської гімназії №47: створення сприятливого виховного середовища для формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України.

Модель виховної системи ХГ №47

Модель управлінської діяльності з розвитку виховної системи ХГ №47

Модель управління розвитком виховної системи ХГ №47

Кiлькiсть переглядiв: 1073