Інформація про стан діяльності Харківської гімназії № 47 з міжнародного співробітництва

1.Міжнародні зв’язки ікультурно-освітні обміни зі школами-партнерамикраїнЄвропи, Азії та СШАу2018/2019 навчальному році:

Угоди про співробітництво

Країна, (освітня, організація, установа, заклад) Дата та термін дії Зміст діяльності, результати
Німеччина, культурний центр Goethe-Institut, угода про співпрацю від 03.02.2015, чинний Складання іспитів міжнародного зв’язку

Співпраця з міжнародними представниками та культурними центрами

з/п Представництво Країна Кількість ЗЗСО ЗЗСО Зміст діяльності, результати
1 Харківська обласна громадська організація «Харківсь кий обласний гендерний ресурсний центр» за участю Європейсь кого Союзу Україна, Харків 1 ХГ№47 Майстерня гендерночутливого вчительства, отримання сертифікатів. Залучення до роботи учнів та їх батьків в заходах, які проводяться на базі інтерактивного Музею жіночої та гендерної історії, фестивалях рівних можливостей «Дитячої площАРТки»
2 Проект Гете-Інституту: «Іспити у школах». Fit in Deutsch 1,2 , B1 Німець кий культурний центр, м. Київ Goethe- Institut (Україна 1 ХГ№47 Підтвердження рівня знань учнів з німецької мови (А1,A2, В1)
3 Міжнародні проекти «Pearson English Language Teaching», «Pearson Language Testing» Міжнародний освітній центр Pearson-Dinternal (Лондон 1 ХГ№47 Участь учителів англійської мови у семінарах, тренінгах, вебінарах, конференціях: Oxford («Пісні як спосіб навчання», «Як налаштувати учнів на аудіювання», «Підготовка до іспитів» тощо; Pearson (Тестування. Види тестів. Підготовка до них»)
4 Міжнародні проекти «Go Digital with Macmillan Education», «Macmillan Practice Online». Міжнародний освітній центр Learning Resources from Macmillan Education, (Лондон 1 ХГ№47 Участь учителів англійської мови у семінарах, тренінгах, вебінарах: Macmillan («Цифрові технології у навчанні», «Oxford Day», Мотивація підлітків до письмової роботи», «Стратегії навчання читанню» тощо
5 Проект «TKT Course “ (Teaching Knowledge Test ) Екзаме на ційний департа мент Кемб ридж ського університету (Cambrigde Essessment English) 1 ХГ№47 Навчання учителів англійської мови на отримання сертифікату міжнародного зразку щодо викладання предмету за міжнародними стандартами.

2.Участь учнів / учителів у Міжнародних проектах, програмах у 2018/2019 навчальному році

№ з/п Назва Міжнародної програми, проекту Кількість ЗЗСО ЗЗСО Кількість учасників заходу, клас Результати участі (Форма співпраці. Місце та терміни проведення)
1 Проект Гете-Інституту: «Іспити у школах». Fit in Deutsch 1 ХГ№47 Участь у екзамені з німецької мови на отримання Міжнародного сертифікату з німецької мови для школярів». 13 учнів отримали міжнародні сертифікати B1, 16 учнів - FIT IN DEUTSCH 2.
2 Проект Гете-Інституту: «Міст до вищої освіти у Німеччині» 1 ХГ№47 2 Навчання учнів у Німеччині (випускники 2016, 2017, 2018 р.р.). Участь учнів 10-11 класів у проекті на здобуття вищої освіти у Німеччині з 2019 року.
3 «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді», 1 ХГ№47 14 учителів Майстерня гендерночутливого вчительства, отримання сертифікатів. Залучення до роботи учнів та їх батьків в заходах, які проводяться на базі інтерактивного Музею жіночої та гендерної історії, фестивалях рівних можливостей «Дитячої площАРТки
4 XIV Міжнародна наукова конференція для молодих вчених «Сучасні проблеми математики та її додатки в природничих науках та інформаційних технологіях» 1 ХГ№47 1 учень Участь, публікація
5 VI Міжнародна конференція з математики «The Sixth International Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellations» 1 ХГ№47 1 учень Участь, публікація
6 Міжнародна конференція з математики «Algebraic and geometric methods of analysis» 1 ХГ№47 1 учень Участь, публікація
7 Міжнарод ний математич ний конкурс-гра «Кенгуру для всіх» 1 ХГ№47 180 учнів Результати (травень)
8 Міжнародна природознавча гра «Геліантус» 1 ХГ№47 170 учні Результати (травень)
9 «Левеня» 1 ХГ№47 124 учні Результати (травень)

Програма обміну майбутніх лідерів FLEX

№ з/п ЗЗСО, учні яких стали учасниками ІІІ етапу у 2018/2019н.р Кількість учнів ЗЗСО, учні яких навчаються за кордоном у поточному році (2018/2019) Кількість учнів, клас навчання
ХГ №47 1 - -

3. Участь педагогів у Міжнародних семінарах, конференціях та інших науково-методичних заходах у 2018/2019 навчальному році

1 Міжнародний Освітній Форум – 2019 «International Education Kharkiv-2019» Харківсь ка гімназія №47 Україна, Харків Ушакова Д.О. учитель німецької мови, Саульченкова І.В., учитель англійської мови сертифікати
2 Вебінари, конференції в режимі он-лайн «Goethe Institut Харківсь ка гімназія №47 Німецький культурний центр «Goethe Institut Щоголева Н.В, Ушакова Д.О. вчителі німецької мови Спільні науково-методичні семінари. Спілкування через мережу Інтернет з учителями німецької мови з питань розвитку інформаційних технологій, мережі Інтернет тощо
3 Вебінари, конференції в режимі он-лайн Oxford University Press, Cambridge University Press Харківсь ка гімназія №47 Спільні науково-методичні семіна ри, спілку вання через Інтернет Саульченкова І.В., Гордієнко Т.Б., Іванченко А.А., Коломієць О.М., Гаєвська І.В. Участь Спілкування через мережу Інтернет з учителями англійської мови з питань розвитку інформаційних технологій, мережі Інтернет тощо
4 Міжнародний семінар Oxford Day, Macmllan Day, Express Pabliching Day Харківсь ка гімназія №47 Спільні науково-методичні семіна ри, спілку вання через Інтернет Іванченко А.А., Коломієць О.М., Гаєвська І.В. Сертифікати
5 Міжнародна науково-практична конферен ція з міжнарод ною участю «Географічні досліджен ня: історія, сучасність, перспективи», (пам”яті професора Г.П.Дубинського Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразі на. Мороз А.А., учитель географії Участь, публікація

4. Проходження інших форм стажування (підготовка та складання іспитів тощо) у 2018/2019 навчальному році

ПІБ Предмет, який викладає вчитель Програма стажування
Іванченко А.А. Англійська мова Підготовка та складання іспитів ТКТ Module 3 (сертифікат)

5. Співробітництво шкільного Євроклубу із закладами освіти та освітніми установами країн Європи, Азії та США

№ з/п ЗЗСО, Євроклуб (назва, дата створення, керівник, посада) Країна-партнер (організація, установа, заклад) Зміст діяльності
1 ХГ №47 Євросвіт, 10.10.2008, Керівник: Кисіль Світлана Михайлівна, вчитель історії Німеччина. Гете-Інститут. Україна Участь у екзамені з німецької мови на отримання Міжнародного сертифікату з німецької мови для школярів». 28 учнів отримали міжнародні сертифікати для школярів FIT IN DEUTSCH 1.
2 ХГ №47 Євросвіт, 10.10.2008 Чехія, Німеччина, Польща Спілкування членів клубу в режимі он-лайн через мережу Інтернет з випускниками гімназії, студентами міжнародних університетів з питань європейської освіти
3 ХГ №47 Євросвіт, 10.10.2008 Німецький культурний центр «Goethe Institut Frankfurt am Main Спілкування членів клубу та вчителя німецької мови Щоголевої Н.В. в режимі он-лайн через мережу Інтернет з питань європейської освіти, вивчення культури народів, їх традицій, історії, вищими навчальними закладами Німеччини тощо.
4 ХГ №47 Євросвіт, 10.10.2008 Австрія, Угорщина Знайомство із з визначними історичними пам’ятниками культурної спадщини, особливостями шкільної освіти під час екскурсії учнів 8 класів
Кiлькiсть переглядiв: 606