Повернутися до звичайного режиму

/Files/images/ea806aa0b7.jpg

Серед основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, яка затверджена Указом Президента України від 20 червня 2013 року №344, є побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

Зміст виховання будується згідно «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом МОНмолодьспорту України від 31.10.2011 №1243, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом МОН від 16.06.2015 № 641, листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 25.07.2016 №2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» та інших нормативних документів.

Метою виховної роботи Харківської гімназії № 47 є виховання громадянина України – носія громадських та загальнолюдських цінностей.

Виховна проблема, над якою працює педагогічний колектив Харківської гімназії №47: «Формування та розвиток морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал»

Модель виховної системи ХГ №47

Модель управлінської діяльності з розвитку виховної системи ХГ №47

Модель управління розвитком виховної системи ХГ №47

Кiлькiсть переглядiв: 536