Інформація про результативність діяльності університетських кафедр у гімназії

ЗНЗ Назва університет ської кафедри Проведені заходи Результативність науково-методичної діяльності вчителів в межах роботи університетської кафедри Результативність участі учнів ЗНЗ в інтелектуальних змаганнях (олімпіади, МАН, турніри) відповідно до напряму діяльності університетської кафедри
для вчителів для учнів
ХГ №47 Кафедра природничих дисциплін «Круглий стіл» викладачів ВНЗ та вчителів гімназії за темою; «Співпраця вчителів-предметни ків та викладачів ВНЗ по організації роботи з обдарованими учнями (в рамках науково-практичної конференції) 17.10.2016 (в рамках науково-практичної конференції) Участь роботі комісії з дипломних робіт студентів ХНУ (Войлокова Т.І.), протягом року Сумісне засідання учителів- предметни ків кафедри природни чих дисциплін і викладачів ХНУ ім Каразіна, ХНЕУ ім. С Кузнеця, ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, ХНМУ за підсумками роботи та планування роботи у 2017/2018 н.р. (ківтень, 2017) Науково-практична конференція викладачів ВНЗ, вчителів гімназії та учнів за темою «Науково-дослідницька діяльність учнів: здобутки, проблеми та перспективи» 17.10.2016 Наумівські читання: «Актуальні проблеми фізики, сучасні технології у її навчанні та історичні аспекти її розвитку» ( ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 24.11.2016); Зустріч учнів 9-11 класів з аспірантом ХНУ ім. Каразіна Звягіним Є.М. «Органічний синтез речовин» («круглий стіл, жовтень); Відеоконферен ція «Наноструктури, наночастки, нанотехнології» (за участю Ілляшенка Р.Ю., ст. викладач ХНУ ім. Каразіна, грудень) Круглий стіл: «Біохімічні процеси у живому організмі» для учнів (квітень, за участю А.М. Самойлова); Щорічна конференція Асоціації американських географів (Дмитриков О.О., квітень, 2017 Районний етап ІІ обласного фестивалю-огляду освітніх Інтернет – ресурсів (Дмитриков О.О.) – III місце Районний рівень ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії – 23 переможця (І місце – 6 учнів, ІІ місце –11 учнів, ІІІ місце – 5 учнів) ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики – 10 переможців (І місце – 3 учні, ІІ місце – 3 учні, ІІІ місце – 4 учні); ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії – 11 переможців (І місце – 1 учень, ІІ місце – 4 учні, ІІІ місце – 6 учнів); ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології – 13 переможців (І місце – 4 учні, ІІ місце – 3 учні, ІІІ місце – 6 учнів); ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології – 2 переможця (І місце – 2 учні); ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії – 8 переможців ( ІІ місце – 3 учні, ІІІ місце – 5 учнів) І (районний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення наук про Землю, секція гідрології – 4 переможця (І місце – 3 учні, II місце – 1 учень); І (районний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення наук про Землю, секція географії та ландшафтознавства – 1 переможець (І місце – 1 учень); І (районний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення наук про Землю, секція кліматологія та метеорологія – 1 переможець (І місце – 1 учень); І (районний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення фізики і астрономії, секція експериментальної фізики – 2 переможця (ІI місце – 2 учні); І (районний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення хімії та біології, секція психології – 1 переможець (І місце – 1 учень); І (районний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення технічних наук, секція науково-технічної творчості та винахідництва – 1 переможець (I місце - 1 учень); районний турнір юних фізиків –IІ місце районний етап турніру юних хіміків (I місце); районний етап турніру юних біологів (I місце); районний етап турніру юних географів (II місце); районний етап турніру раціоналізаторів та винахідників (II місце) Міський рівень І (міський) етап з фізики – 7 переможців (II місце – 3учні, III – 4 учні ); міський етап турніру юних хіміків (II місце); міський етап турніру юних біологів (III місце); міський етап турніру раціоналізаторів та винахідників (III місце) міський етап турніру юних географів – І місце (у складі збірної команди Шевченківського району); міський етап турніру юних фізиків – ІII місце (у складі збірної команди Шевченківського району); Обласний рівень ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 6 переможців (І місце – 3 учні, ІІ місце – 3 учні); ІІІ (обласний) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 4 переможця (І місце – 2 учні, ІІ місце – 2 учні); ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 2 переможця (ІI місце – 1 учень, ІІI місце – 1 учень); ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 3 переможця (ІII місце – 3 учні); ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 1 переможець (ІII місце – 1 учень); ІІ (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення наук про Землю, секція географії та ландшафтознавства – 2 переможця (І місце – 1 учень, ІI місце – 1 учень) ІІ (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення наук про Землю, секція кліматологія та метеорологія – 2 переможця (І місце – 2 учні); ІІ (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення фізики і астрономії, секція експериментальної фізики – 2 переможця (ІI місце – 2 учні); ІІ (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення фізики і астрономії, секція аерофізика та космічні дослідження – 1 переможець (ІII місце – 2 учні); ІІ (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення біології, секція лісознавства – 1 переможець (І місце – 1 учень); ІІ (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення хімії та біології, секція психології – 1 переможець (ІII місце – 1 учень); ІІ (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення технічних наук, секція науково-технічної творчості та винахідництва – 4 учні (I місце - 1 учень, II місце - 2 учні, III місце – 1 учень; ІІ (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН: відділення технічних наук, секція авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніки 1 учень (III місце – 1 учень); Всеукраїнський рівень Всеукраїнська олімпіада з хімії – 4 переможця ( II місце – 1 учень, III місце – 3 учні) Всеукраїнська олімпіада з біології – 1 переможець ( II місце – 1 учень) Всеукраїнський турнір юних біологів(III місце); Всеукраїнський турнір юних хіміків(III місце); Всеукраїнський турнір юних юних винахідників та раціоналізаторів (II місце); Всеукраїнський етап турніру юних географів(III місце у складі збірної команди Шевченківського району); VІІ Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів "Майбутнє України" у номінації "Технічна творчість та винахідництво" (ІІ місце)
ХГ №47 Кафедра кафедра математики та інформатики «Круглий стіл» викладачів ВНЗ та вчителів гімназії за темою; «Співпраця вчителів-предметни ків та викладачів ВНЗ по організації роботи з обдарованими учнями» (в рамках науково-практичної конференції) 17.10.2016 (в рамках науково-практичної конференції) Участь роботі комісії з дипломних робіт студентів ХНУ (Шитикова Л.О.), протягом року Участь роботі комісії з дипломних робіт студентів ХНУ (Шитикова Л.О.), протягом року. Педагогічна конференція за участю Шитикової Л.О. (за результата ми педагогічної практики студентів IV курсу), 29.04.2017 Сумісне засідання учителів- предметни ків кафедри математики та інформанти ки і викладачів, ХНУ ім. В.Каразіна, ХНЕУ ім С.Кузнеця, ХНПУ ім. Г.С.Сковороди за підсумками роботи та планування роботи у 2017/2018 н.р. (квітень, 2017) Науково-практична конференція викладачів ВНЗ, вчителів гімназії та учнів за темою «Науково-дослідницька діяльність учнів: здобутки, проблеми та перспективи» 17.10.2016 ; Наумівські читання: «Актуальні питання навчання математики в загальноосвітній та вищій школі» ( ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 25.11.2016); Лекція для учнів 10-11-х класів за темою «Сучасні засоби візуального проектування програм» за участю проф. О.О.Щербакова (січень,.2017, кафедра інформаційних систем факультет економічної інформатики ХНЕУ); Семінар-практикум «Як успішно скласти ЗНО з математики» (ХНУ ім. В Каразіна, зустріч з завідувачем кафедри вищої математики та інформатики Лисицею В.Т. та учнями 11 класів, 26.03.2017); Бліц підготовка до ЗНО (ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, зустріч з проф. Неліним Є.П., 29.04.2017); Науково-дослідницька робота учнів на кафедрах по підготовці дослідницьких робіт учнів-членів МАН (відділення математики, економіки, комп’ютерних наук) Дні відкритих дверей для учнів 10-11 класів Районний етап ІІ обласного фестивалю-огляду освітніх Інтернет - ресурсів (Грінєвич А.І.) – II місце; Дейніченко Л.Д., Корніленко Г.К., Шитикова Л.О. «Характеристики проектного методу навчання та його застосування в ЗОШ». Зб. наукових праць «Науково-дослідна робота студентів як майбутній чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя» пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.:, 2016.-Вип.14.-192с. В.Г.Моторіна, В.Я.Блудов, Т.І.Дейніченко, Л.О.Шитикова «Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчально-методичний посібник для студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ. – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2016.-65с. Районний рівень ІІ (районний ) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 27 переможців (II місце – 8 учнів, ІII місце – 19 учнів); ІІ (районний ) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 3 переможця (II місце – 1 учень, ІII місце –2 учні); ІІ (районний ) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики - 14 переможців (I місце – 3 учні, II місце – 6 учнів, ІII місце – 6 учнів); ІІ (районний ) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 6 переможців (I місце – 1 учні, II місце – 1 учень, ІII місце – 4 учнів); І (районний ) етап МАН, відділення математики , секція математичного моделювання – 1переможець (I місце – 1учень); І (районний ) етап МАН, відділення математики , секція прикладної математики – 1переможець (I місце – 1учень); І (районний ) етап МАН, відділення математики , секція математики – 1переможець (I місце – 1учень); І (районний ) етап МАН, відділення економіки , секція економічної теорії та історії економічної думки – 2переможці (Iмісце – 1учень, II місце – 1 учень); І (районний ) етап МАН, відділення економіки , секція мікроекономіки та макроекономіки – 2 переможці (I місце – 2учні); І (районний ) етап МАН, відділення комп’ютерних наук , секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм – 2переможці (I місце – 1учень); I (районний ) етап МАН, відділення комп’ютерних наук , секція технологій програмування – 2переможці (I місце – 2учні); I районний етап турніру юних математиків (I місце); Міський рівень Міський турнір юних фізиків – ІІ місце Міський турнір юних інформатиків – ІІ місце міський турнір юних інформатиків серед учнів 5-7-х класів (ІІІ місце); міський турнір юних математиків – ІІI місце (складі збірної команди Шевченківського району); міський турнір юних економістів – ІІI місце(складі збірної команди Шевченківського району); кубок з пошуку в мережі Інтернет (I командне місце) Обласний рівень ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 4 переможця (І місце – 1 учень, II місце – 1 учень, III місце – 2 учні); ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 1 переможець (II місце – 1 учень); ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 1 переможець (III місце – 1 учень); ІI (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення математики , секція математичного моделювання – 1переможець (I місце – 1учень); ІI (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення математики , секція прикладної математики – 1переможець (I місце – 1учень); ІI (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення математики , секція математики – 1переможець (I місце – 1учень); ІI (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення економіки , секція економічної теорії та історії економічної думки – 2переможці (II місце – 2учні); ІI (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення економіки, секція мікроекономіки та макроекономіки – 2 переможці (III місце – 2учні); ІI (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення комп’ютерних наук , секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм – 1переможець (I місце – 1учень); ІI (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення комп’ютерних наук , секція технологій програмування – 1переможець (III місце – 1учень); ІI (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення комп’ютерних систем та мереж – 1переможець (II місце – 1учень); ІI (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення Interner-технологій та WEB дизайну– 1переможець (III місце – 1учень); Всеукраїнський рівень Всеукраїнський турнір юних інформатиків (III місце); ХVІ Всеукраїнський чемпіонат інформаційних технологій "Екософт 2017" в категорії "Ігрові програми" з авторською розробкою "Стратегічна гра Castles_and_Towers"" в номінації "Стильність оформлення та якісний інтерфейс" (ІІІ командне місце) Фінальний етап Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій – 1 переможець (III місце – 1 учень, м. Одеса);
ХГ №47 Кафедра іноземних мов «Круглий стіл» викладачів ВНЗ та вчителів гімназії за темою; «Співпраця вчителів-предметни ків та викладачів ВНЗ по організації роботи з обдарованими учнями» (в рамках науково-практичної конференції) 17.10.2016 (в рамках науково-практичної конференції) Етметченко Н.О. – член комісії по перевірці робіт з англійської мови (ЗНО, сумісно з викладачами ВНЗ) Сумісне засідання учителів- предметни ків та викладачів ВНЗ за підсумками роботи та планування роботи у 2017/2018 н.р. (квітень, 2017) Науково-практична конференція викладачів ВНЗ, вчителів гімназії та учнів за темою «Науково-дослідницька діяльність учнів: здобутки, проблеми та перспективи» 17.10.2016 Науково-дослідницька робота учнів на кафедрах по підготовці дослідницьких робіт учнів-членів МАН (відділення мовознавства) Дні відкритих дверей для учнів 10-11 класів Районний етап ІІ обласного фестивалю-огляду освітніх Інтернет – ресурсів (Коломієць О.М.) – III місце; Районний етап ІІ обласного фестивалю-огляду освітніх Інтернет - ресурсів (Щоголєва Н.В.) – II місце; Обласна тематична відкрита виставка ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини XXI століття» (захист досвіду роботи РМО вчителів англійської мови (Гаєвська І.В., у складі районної творчої групи, 2016), диплом I ступеня. Гаєвська І.В. «Ефективна підготовка до ЗНО. Частина 1 – Читання», ж/«Англійська мова та література», вид “Основа”, 2016. Гаєвська І.В. «Авторські підходи щодо підготовки ЗНЗ до ЗНО з англійської мови”. - Харків;ХАНО, 2016 Районний рівень ІІ (районний ) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови 11 переможців (I місце – 2 учні; II місце – 3 учні, ІII місце – 6 учнів); ІІ (районний ) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови 4 переможці (I місце – 1 учень, ІI місце – 3 учні); І (районний ) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення мовознавства, секція англійської мови – 2 переможця (I місце – 2учні); Обласний рівень ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови 1 переможець (III місце – 1 учень); ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької ] мови 1 переможець (III місце – 1 учень);
ХГ №47 Методичне об’єднання учителів української мови та літератури, російської мови та літератури «Круглий стіл» викладачів ВНЗ та вчителів гімназії за темою; «Співпраця вчителів-предметни ків та викладачів ВНЗ по організації роботи з обдарованими учнями» (в рамках науково-практичної конференції) 17.10.2016 (в рамках науково-практичної конференції) Семінар-практикум «Науково-дослідницька діяльність учнів», (Київ, 08.04.2017); «Круглий стіл» викладачів ВНЗ та вчителів гімназії за результата ми педагогічної практики студентів (березень, 2017) Сумісне засідання учителів- предметни ків методичного об’єднання учителів гімназії та викладачів ХНУ за підсумками роботи та планування роботи у 2017/2018 н.р. (квітень, 2017) Науково-практична конференція викладачів ВНЗ, вчителів гімназії та учнів за темою «Науково-дослідницька діяльність учнів: здобутки, проблеми та перспективи» 17.10.2015 Обласна конференція обдарованої молоді «Крокове коло» (1 учень, 05.04.2017); Науково-дослідницька робота учнів на кафедрах по підготовці дослідницьких робіт учнів-членів МАН (відділення літературознавства фольклористи кита мистецтвознав ства відділення філософії та суспільствознав ства) Дні відкритих дверей для учнів 10-11 класів Поповнення матеріалів для вчителів, учнів на сторінках блогу учителя української мови Донець Н.Ф; Донець Н.Ф. Сайт учителя: методична робота: навчальні програми, презентації «На допомогу вчителю» Позакласна робота: олімпіади, турніри МАН України (поповнення матеріалів, у тому числі сумісно з викладачами ЗНЗ) Районний рівень ІІ (районний ) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 5 переможців (ІII місце – 5 учнів); І (районний ) етап МАН, відділення літературознавства, фольклористики та мистецтво знавства, секція мистецтвознавства – 1переможець (I місце – 1учень); І (районний ) етап МАН, відділення мовознавства, секція української мови – 1переможець (III місце – 1учень); Обласний рівень ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 1 переможець (II місце – 1 учень); ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 1 переможець (II місце – 1 учень); ІI (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення літературознавства, фольклористики та мистецтво знавства, секція фольклористики – 1переможець (I місце – 1учень); ІI (обласний) етап МАН, відділення літературознавства, фольклористики та мистецтво знавства, секція зарубіжної літератури – 1переможець (III місце – 1учень); ІI (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення , філософії та суспільствознавства секція журналістики – 1переможець (II місце – 1учень)
ХГ №47 Методичне об’єднання учителів громадянсь кої освіти і художньо-естетичного циклу «Круглий стіл» викладачів ВНЗ та вчителів гімназії за темою; «Співпраця вчителів-предметни ків та викладачів ВНЗ по організації роботи з обдарованими учнями» (в рамках науково-практичної конференції) 17.10.2016 (в рамках науково-практичної конференції) «Круглий стіл» викладачів ВНЗ та вчителів гімназії за результата ми педагогічної практики студентів (лютий, 2017) Сумісне засідання учителів- предметни ків методичного об’єднання учителів громадянсь кої освіти і художньо-естетичного циклу і аспірантів та викладачів ХНУ ім Каразіна підсумками роботи та планування роботи у 2017/2018 н.р. (квітень, 2017) Науково-практична конференція викладачів ВНЗ, вчителів гімназії та учнів за темою «Науково-дослідницька діяльність учнів: здобутки, проблеми та перспективи» 17.10.2016 Науково-дослідницька робота учнів на кафедрах по підготовці дослідницьких робіт учнів-членів МАН (відділення історії) Екскурсія до Харківського обласного апеляційного суду, 14.12.2016 Районний етап ІІ обласного фестивалю-огляду освітніх Інтернет – ресурсів (Проценко А.М.) – I місце; Проценко А.М Власний особистісний та педагогічний портрет. Конкурсний урок «Державний лад», правознавство, 10 клас. Захист прав неповнолітніх в Україні (освітній проект, 9 клас). // Історія України: Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства.- №22 (878), листопад 2016 Районний рівень ІІ (районний ) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 13 переможців (I місце – 6 учнів, II місце – 7 учнів); ІІ (районний ) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 9 переможців (I місце – 3 учні, II місце – 5 учнів, III місце – 1 учень); І (районний ) етап МАН, відділення історії, секція історичного краєзнавства – 2 переможці (I місце – 2учні); І (районний) етап МАН, відділення, філософії та суспільствознавства секція правознавства – 1переможець (I місце – 1учень); Міський рівень міський етап турніру юних правознавців – ІI місце (складі збірної команди Шевченківського району) Обласний рівень ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 4 переможця ( II місце – 1 учень, III місце – 3 учні); ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 3 переможця ( I місце – 2 учні, II місце – 1 учень); ІI (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення історії, секція історичного краєзнавства – 1 переможець (II місце – 2учні); ІI (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення філософії та суспільствознавства, секція філософії – 1переможець (I місце – 1учень); ІI (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, відділення , філософії та суспільствознавства секція правознавства – 2переможці (III місце – 2учні) Всеукраїнський рівень Всеукраїнська олімпіада з правознавства– 1 переможця ( II місце 0 1 учень) Всеукраїнський турнір юних правознавців(I місце)
Кiлькiсть переглядiв: 95