Нормативно-правове забезпечення

Правова освіта у НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ здійснюється згідно з чинними нормативно-правовими актами України:

Закони України

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII (зі змінами № 76-VIII від 28.12.2014).

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами № 940-VIII від 26.01.2016).

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР (зі змінами № 835-VIII від 26.11.2015).

Закон України «Про охорону дитинства» від 01.06.2000 №1768-ІІІ (зі змінами № 936-VIII від 26.01.2016).

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII (зі змінами № 76-VIII від 28.12.2014).

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 01.12.1998 № 281 – ХІV (зі змінами № 835-VІII від 26.11.2015).

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 №2811-ХІІ (зі змінами № 911-VIII від 24.12.2015).

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 № 2109-ІІІ. (зі змінами № 495-VІII від 02.06.2015).

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 № 876-ХІІ. (зі змінами № 922-VIII від 25.12.2015).

Закон України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-ХІІ (зі змінами № 987-VIII від 04.02.2016).

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» 15.11.2001 № 2789-III (зі змінами № 901-VІІI від 23.12.2015).

Укази Президента України

1. «Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти» від 17.04.2002 р. № 347/2002.
2. «Про національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001р. № 992/2001.
3. «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.2002 р. № 258/2002.
4. «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» від 12.11.1999 р. № 1460/99.
5. «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» від 20.12.2000 р. № 1396/2000.
6. «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності» від 28.01.2000 року №113/2000
7. «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» від 16.12.2011 р. № 1163/2011.
8. «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» від 11.06.2005 року №1086/2005
9. «Про Національну програму «Діти України» від 18.01.1996 р. № 63/96.
10. «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями» від 23.06.2001 р. №467/2001.
11. «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей» від 04.05.2007 р. № 376/2007.

Постанови Кабінету Міністрів України:

1. «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства» від 03.08.2000 р. № 1200 (зі змінами на 31.05.2012 р.).
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про програму «Українська родина» від 14.03.2001 р. № 243.
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про програму «Українська родина» від 14.03.2001 р. № 243.
4. «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27 серпня 2010 року № 778
5. «Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми» від 25.09.1999 р. № 1768.
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року» від 30.11.2011 р. № 1209-р.
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року» від 29.09.2010 р. № 1911-р.
8.«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» від 12.10.2011 № 1039-р
9. Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності.
10. Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 р. № 1063-ХІV.

Нормативно-правові та методичні документи:

1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року.
2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року.
3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року.
4. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.
5. Конституція України від 28.06.1996 (зі змінами від 15.03.2016).
6. Додаток № 4 до рішення Колегії МОН від 17.08.2000 «Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» (Освіта Україні. – 2000. -№ 33 (16 серпня)).
7. Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти, Міністерство освіти і науки України від 14.08.2008 року № 1/9-520.
8. Про затвердження «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти». Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 року № 434.
9. Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» наказ Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 року № 1243.

Кiлькiсть переглядiв: 70