Нормативно-правове забезпечення організації оздоровлення і відпочинку дітей

Закони України:

• Про оздоровлення та відпочинок дітей від 04.09.2008 № 375-VI

• Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення від 24.02.1994 № 4004-ХИ

• Про захист населення від інфекційних хвороб від 06.04.2000 № 1645-Ш

• Про молоко та молочні продукти від 24.06.2004 № 1870-IV

• Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини від 23.12.1997 № 771/97-ВР

• Постанова КМУ від 28.04.2009 №422 "Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку"

• Постанова КМУ від 28.04.2009 №424 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів“

• Постанова КМУ від 28.04.2009 №425 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку“

• Постанова КМУ від 28.04.2009 №426 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій“

• Постанова КМУ від 22.11.2004 №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах“

• Розпорядження КМУ від 17.07.2009 № 843-р "Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей".

• Наказ Міністерства охорони здоров’я від 19.07.1996 №172 "Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів".

• Наказ Міністерства України у справах сім'ї молоді та спорту від 16.04.2009 №1254 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку".

• Наказ Міністерства України у справах сім'ї молоді та спорту від 02.07.2009 №2319 "Про затвердження Критеріїв присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії".

• Наказ Міністерства України у справах сім'ї молоді та спорту від 19.01.2010 №40 "Про затвердження Примірного переліку документації в дитячих закладів оздоровлення та відпочинку".

• Наказ МОЗ і МОН України від 01.06.2005 №242/329 "Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"

• ДСанПіН 5.5.5.23-99 Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих таборів.

• Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы 42-123-4117-86 Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов.

• Наказ МОН і МОЗ України від 15.08.2006 № 620/563 "Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах".

• Наказ МОЗ України від 23.07.2002 №280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб" та інші.

• Наказ Міністерства економіки України від 01.08.2006 № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Нормативно-правове забезпечення організації оздоровлення і відпочинку дітей у літній період 2017 року

• Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 15.04.2016 №128 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Харківської області в 2016-2020 роках»

• Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 19.04.2017 №241 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей міста Харкова у літній період 2017 року»

• Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 20.04.2017 №133 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2017»

• Наказ виконавчого комітету Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради від 24.04.2017 №22 «Про організацію оздоровлення відпочинку учнів та вихованців закладів освіти Шевченківського району у літній період 2017»

• Наказ Департаменту освіти Харківської міської ради від 25.04.2017 №136 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2017 році»

• Наказ Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради від 25.04.2017 №142 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2017 році»

• Наказ від 28.04.2017 №662 «Прозабезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою»

Кiлькiсть переглядiв: 64