Результативність ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ХАРКІВСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ №47 У 2016/2017 Н.Р.

Клас Профіль Напрям ПІБ, категорія та педагогічне звання вчителів, що викладають профільні предмети Результативність участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах Результативність участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України Результативність участі у конкурсах турнірах тощо Інша інформація
10-А Напрям: природничо-математичний Профіль: біолого-хімічний Біологія: Гончарова Н.В., учитель першої категорії; Платонова О.В., учитель першої категорії. Хімія: Войлокова Т.І., учитель вищої категорії, учитель-методист; Мельнікова Т.В., учитель вищої категорії, учитель-методист. ІІ (районний) етап: хімія - 2 призери; біологія – 3 призери; екологія - 1 призер; українська мова та література - 1 призер; астрономія - 3 призери; правознавство - 3 призери; ІІ (міський) етап: фізика – 3 призери; математика –2 призери ІІІ (обласний) етап хімія – 2 призери; біологія - 2 призери; екологія – 1 призер; правознавство – 1 призер IV (Всеукраїнський) етап хімія - 2 призери; біологія – 1 призер І (районний) етап відділення наук про Землю, секція гідрології – 1 призер ІІ (обласний) етап відділення наук про Землю, секція кліматології та метеорології – 1 призер відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, секція зарубіжної літератури – 1призер; відділення , філософії та суспільствознавства секція правознавства – 1 призер Турнір юних хіміків Районний етап 1 місце Міський етап 2 місце Всеукраїнський етап 3 місце Турнір юних біологів Районний етап 1 місце Міський етап 3 місце Всеукраїнський етап (III місце) Турнір юних істориків Районний етап 2 місце Наумівські читання: «Актуальні проблеми фізики, сучасні технології у її навчанні та історичні аспекти її розвитку» ( ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 24.11.2016)- 3 учні; Зустріч учнів 9-11 класів з аспірантом ХНУ ім. Каразіна Звягіним Є.М. «Органічний синтез речовин» («круглий стіл, 20.10.2016 - 5 учнів );
10-Б Напрям: природничо-математичний Профіль: математичний Алгебра та початки аналізу: Шитікова Л.О., учитель вищої категорії, учитель-методист; Ткаленко О.В., учитель вищої категорії, учитель-методист. Геометрія: Шитікова Л.О., учитель вищої категорії, учитель-методист; Зеніна В.Ю., учитель вищої категорії, учитель-методист. ІІ (районний) етап: математика - 6 призерів; інформатика - 4 призери; інформаційні технології – 3 призери; українська мова та література - 1 призер; історія - 4 призери; правознавство – 2 призери; економіка – 1 призер; географія - 5 призерів; фізика – 1 призер; німецька мова – 2 призери; англійська мова - 3 призери; ІІ (міський) етап: фізика – 1 призер; ІІІ (обласний) етап інформатика – 2 призери; інформаційні технології - 1 призер; англійська мова – 1 призер; німецька мова – 1 призер; географія – 1 призер; правознавство - 2 призер; історія – 2 призери І (районний) етап відділення комп’ютерних наук , секція технологій програмування – 1 призер; відділення, філософії та суспільствознавства секція правознавства – 1 призер ІІ (обласний) етап відділення математики, секція прикладної математики – 1 призер відділення математики, секція математичного моделювання – 1 призер; відділення технічних наук, секція науково-технічної творчості та винахідництва – 1 призер; відділення економіки , секція економічної теорії та історії економічної думки – 1 призер; відділення хімії та біології, секція психології – 1 призер; відділення наук про Землю, секція гідрології – 1 призер відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, секція мистецтвознавства – 1 призер ІІ (обласний) етап відділення комп’ютерних наук , секція інтернет-технологій та WEB дизайну – 1 призер; відділення комп’ютерних наук , секція комп’ютерних систем та мереж – 1 призер; відділення технічних наук, секція науково-технічної творчості та винахідництва – 1 призер; відділення хімії та біології, секція психології – 1 призер; відділення , філософії та суспільствознавства секція журналістики – 1 призер; відділення , філософії та суспільствознавства секція правознавства – 1 призер; відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, секція мистецтвознавства – 1 призер IІІ (Всеукраїнський) етап відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, секція мистецтвознавства – 1 учасник (квітень) Турнір юних математиків Районний етап 1 місце Міський етап 3 місце Турнір юних інформатиків Районний етап 2 місце Міський етап відбудеться 16.04.2017 (у складі збірної команди Шевченківського району); Турнір юних фізиків Районний етап 2 місце Міський етап 2 місце (у складі збірної команди Шевченківського району); Турнір юних раціоналізато рів та винахідників Районний етап 2 місце Міський етап 3 місце Всеукраїнський етап 2 місце Турнір юних істориків Районний етап 2 місце Турнір юних журналістів Районний етап 1 місце Міський етап 3 місце VІІ Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів "Майбутнє України" у номінації "Технічна творчість та винахідництво" (ІІ місце) Наумівські читання: «Актуальні проблеми фізики, сучасні технології у її навчанні та історичні аспекти її розвитку» ( ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 24.11.2016)- 3 учні; Наумівські читання: «Актуальні питання навчання математики в загальноосвітній та вищій школі» ( ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 25.11.2016) – 5 учнів Лекція для учнів 10-11-х класів за темою «Сучасні засоби візуального проектування програм» за участю проф. кафедри інформаційних систем факультет економічної інформатики ХНЕУ О.О.Щербакова (26.01,.2017 – 12 учнів);
11-А Напрям: суспільно-гуманітарний Профіль: економічний Алгебра та початки аналізу: Зеніна В.Ю., учитель вищої категорії, учитель-методист; Шрамко О.О., учитель вищої категорії, учитель-методист. Геометрія: Зеніна В.Ю., учитель вищої категорії, учитель-методист; Шрамко О.О., учитель вищої категорії, учитель-методист Економіка: Мороз А.А., спеціаліст ІІ (районний) етап: економіка – 1 призер; українська мова та література - 1 призер; історія - 2 призери; ІІІ (обласний) етап історія – 1призер І (районний) етап відділення історії, секція історичного краєзнавства – 2 призер; ІІ (обласний) етап відділення екології та аграрних наук, секція лісознавства – 1 призер відділення історії, секція історичного краєзнавства – 1 призер; IІІ (Всеукраїнський) етап відділення екології та аграрних наук, секція лісознавства – 1 учасник (квітень) Турнір юних економістів Районний етап 3 місце Міський етап 3 місце (у складі збірної команди Шевченківсько го району); Турнір юних істориків Районний етап 2 місце Міський етап 2 місце (у складі збірної команди Шевченківського району); Турнір юних журналістів Районний етап 1 місце Міський етап 3 місце Лекція для учнів 10-11-х класів за темою «Сучасні засоби візуального проектування програм» за участю проф. кафедри інформаційних систем факультет економічної інформатики ХНЕУ О.О.Щербакова (26.01,.2017 – 6 учнів);
11-Б Напрям: природничо-математичний Профіль: математичний Алгебра та початки аналізу: Шитікова Л.О., учитель вищої категорії, учитель-методист; Зеніна В.Ю., учитель вищої категорії, учитель-методист. Геометрія: Шитікова Л.О., учитель вищої категорії, учитель-методист; Зеніна В.Ю., учитель вищої категорії, учитель-методист. ІІ (районний) етап: математика - 4 призери; інформатика - 3 призери; інформаційні технології – 1 призер; фізика - 3 призери; астрономія - 2 призери; біологія – 1 призер; хімія – 2 призери ІІ (міський) етап: фізика – 2 призери ІІІ (обласний) етап фізика – 1 призер; хімія – 1 призер; біологія – 1 призер; інформатика – 2 призери; англійська мова - 1 призер IV (Всеукраїнський) етап хімія – 1 призер І (районний) етап: відділення комп’ютерних наук , секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм – 1 призер; ІІ (обласний) етап відділення комп’ютерних наук , секція технологій програмування – 1 призер; відділення комп’ютерних наук , секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм – 1 призер; відділення фізики і астрономії, секція експериментальної фізики – 1 призер; Турнір юних математиків Районний етап 1 місце Міський етап 3 місце Турнір юних інформатиків Районний етап 2 місце Міський етап відбудеться 16.04.2017 (у складі збірної команди Шевченківсько го району); Турнір юних фізиків Районний етап 2 місце Міський етап 3 місце (у складі збірної команди Шевченківського району); Турнір юних раціоналізато рів та винахідників Районний етап 2 місце Міський етап 3 місце Всеукраїнський етап 2 місце Турнір юних хіміків Районний етап 1 місце Міський етап 2 місце Всеукраїнський етап 3 місце Бліц підготовка до ЗНО (ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, зустріч з проф. Неліним Є.П., 29.04.2017) – 7 учнів Зустріч учнів 9-11 класів з аспірантом ХНУ ім. Каразіна Звягіним Є.М. «Органічний синтез речовин» («круглий стіл, 20.10.2016, 4 учні); Лекція для учнів 10-11-х класів за темою «Сучасні засоби візуального проектування програм» за участю проф. кафедри інформаційних систем факультет економічної інформатики ХНЕУ О.О.Щербакова (26.01,.2017 – 7 учнів);
11-В Напрям: природничо-математичний Профіль: біолого-хімічний Біологія: Гончарова Н.В., учитель першої категорії Хімія: Войлокова Т.І., учитель вищої категорії, учитель-методист ІІ (районний) етап: біологія – 1 призер; екологія - 1 призер; астрономія – 3 призери; інформатика - 1 призер; правознавство - 1 призер ІІІ (обласний) етап екологія - 1 призер ІІ (обласний) етап відділення наук про Землю, секція географії та ландшафтознавства – 1 призер; відділення фізики і астрономії, секція аерофізика та космічні дослідження – 1 призер відділення філософії та суспільствознавства, секція філософії – 1 призер Турнір юних хіміків Районний етап 1 місце Міський етап 2 місце Всеукраїнський етап 3 місце Турнір юних біологів Районний етап 1 місце Міський етап 3 місце Всеукраїнський етап(3 місце) Турнір юних географів Районний етап 2 місце Міський етап 1 місце (у складі збірної команди Шевченківсько го району); Всеукраїнський етап 3 місце (у складі збірної команди Шевченківсько го району) Наумівські читання: «Актуальні проблеми фізики, сучасні технології у її навчанні та історичні аспекти її розвитку» ( ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 24.11.2016)- 3 учнів; Зустріч учнів 9-11 класів з аспірантом ХНУ ім. Каразіна Звягіним Є.М. «Органічний синтез речовин» («круглий стіл, 20.10.2016 - 2 учні);

Результативність участі учнів профільних класів у предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах

Наумова Марія 10-А - І місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із біології;
- ІІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із екології;
- ІІ місце в ІУ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із біології;
- І місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція «Лісознавство»;
- І місце в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція «Лісознавство»;
- ІІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних біологів.
Гончар Іван 11-Б - І місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із інформатики;
- ІІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із фізики;
- ІІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних інформатиків;
- ІІІ місце ХVІ Всеукраїнського чемпіонату інформаційних технологій «Екософт 2017».
Ващенко Ольга 10-А - І місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із хімії;
- ІІ місце у Всеукраїнському етапі Інтернет-олімпіади з хімії;
- ІІ місце ІУ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із хімії;
ІІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних хіміків
Мазур Марина 10-А - І місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із хімії;
- ІІІ місце в ІУ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із хімії; - ІІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних хіміків.
Горбенко Вікторія 10-А - ІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із біології;
- ІІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних біологів.
Шаповалова Євгенія 11-Б - ІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із біології;
- ІІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних біологів.
Голобородько Ірина 11-В - ІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із екології;
- ІІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних біологів.
Кириченко Олег 11-Б - ІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із інформатики;
- І місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція «мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми»;
- ІІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних інформатиків;
- ІІІ місце ХVІ Всеукраїнського чемпіонату інформаційних технологій «Екософт 2017».
Калина Олександра 10-Б - ІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із інформаційних технологій.
Осокіна Марія 11-Б - ІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із хімії;
- ІІІ місце в ІУ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із хімії;
- ІІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних хіміків.
Жовтобрюх Дмитро 10-Б - ІІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із інформатики;
- ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція «Науково-технічна творчість та винахідництво»
- ІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних винахідників та раціоналізаторів;
- ІІ місце у VІІ Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» у номінації «Технічна творчість та винахідництво»;
- ІІІ місце у міському турнірі юних журналістів.
Матвєєв Олександр 10-Б - ІІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із інформатики
Алексеєв Микита 10-Б - ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція «Комп’ютерні системи та мережі»;
- ІІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних інформатиків;
- ІІІ місце ХVІ Всеукраїнського чемпіонату інформаційних технологій «Екософт 2017».
Муравйов Ігор 11-Б - ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція «Технології програмування».
Лоточук Олексій 10-Б - ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція «Інтернет-технології та WEB дизайн»;
- ІІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних інформатиків;
- ІІІ місце у Кубку з пошуку в мережі Інтернет;
- ІІІ місце ХVІ Всеукраїнського чемпіонату інформаційних технологій «Екософт 2017».
Рибалко Анастасія 10-Б - І місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція «Прикладна математика».
Ємельянова Катерина 10-Б - І місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція «Математичне моделювання».
Дорошенко Валерія 11-В - ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція «Експериментальна фізика».
Петрова Наталія 11-Б - ІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних винахідників та раціоналізаторів.
Шелковий Андрій 11-Б ІІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних інформатиків; - ІІІ місце у Кубку з пошуку в мережі Інтернет;
- ІІІ місце ХVІ Всеукраїнського чемпіонату інформаційних технологій «Екософт 2017».
Іванова Ольга 11-Б - ІІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних біологів
Карпенко Анастасія 11-Б ІІІ місце у міському турнірі юних фізиків;
- ІІІ місце у міському турнірі юних економістів;
- ІІІ місце у міському турнірі юних журналістів
Недоступ Сергій 10-Б ІІІ місце у Кубку з пошуку в мережі Інтернет
Кiлькiсть переглядiв: 105